SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam: Bytové domy budú môcť získať podporu aj na fotovoltické panely

30.01.2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 30. januára 2024 aktualizované podmienky podpory pre projekt Zelená domácnostiam. Novinky sa týkajú predovšetkým bytových domov, ktoré budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Podporovaný výkon zariadenia bude limitovaný

V prípade bytových domov bude pri určení výšky príspevku rozhodujúci energetický audit, ktorý vždy bol povinnou prílohou žiadosti o poukážku. Dôraz je kladený na požiadavku, aby v energetickom audite bol uvedený odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor, teda stavu, ako keby úsporné opatrenia boli vykonané.

Minimálne 80 % vyrobenej energie musí byť spotrebované v bytovom dome

Pri fotovoltických paneloch bude platiť nová zásadná podmienka, že odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome. To znamená, že bytové domy nemôžu predávať elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi do siete.

Záujem o projekt je veľký

Záujem o inštaláciu zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam je veľký. Už prejavilo záujem viac ako 1 000 zhotoviteľov a zaregistrovaných bolo vyše 4 400 oprávnených zariadení.

Projekt je financovaný z európskych a národných zdrojov

Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur.