Dotácie na fotovoltaiku, fotovoltické panely a solárne systémy

Neváhajte a kontaktujte nás!

Dlho sa na podporu solárnych a fotovoltaických (fotovoltických) systémov čakalo. Na stránke Zelená domácnostiam sa dočítate aktuálne podmienky. Pripravili sme pre Vás riešenie , ktoré využíva Váš súčasný bojler, ak je elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov.
Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.
Príspevok na podporu malého zariadenia využívajúceho OZE je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50% z ceny solárneho a fotovoltaického (fotovoltického) systému, vrátane montáže. Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a nechajte si namontovať slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody u nás.

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako Vám môžeme pomôcť so získaním podpory pre Váš fotovoltický systém!

Fotovoltické panely

 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.

SADZBY PRE RODINNÉ DOMY

Príspevok od 500 € do 4025 €

SADZBY PRE BYTOVÉ DOMY

Príspevok do 575 € na jeden byt

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako Vám môžeme pomôcť so získaním podpory pre Váš fotovoltický systém!

Slnečné kolektory

 • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

SADZBY PRE RODINNÉ DOMY

Príspevok od 500 € do 2300 €

SADZBY PRE BYTOVÉ DOMY

Príspevok do 575 € na jeden byt

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako Vám môžeme pomôcť so získaním podpory pre Váš solárny systém!

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich potrieb. Máme bohaté 20 ročné skúseností a už viac než 400 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami optimálne riešenie práve pre Vás.