Blog

Inovovaný informačný systém je opäť v prevádzke! Máte záujem o zníženie energetických nákladov a šetrnejší prístup k životnému prostrediu? V tom prípade je pre vás ideálny projekt Zelená domácnostiam! Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) opäť spustila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky.

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

Nový projekt Zelená podnikom: finančná podpora pre MSP na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila novú výzvu z Programu Slovensko, ktorá je určená pre podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore. Na túto výzvu bolo vyčlenených 143 miliónov eur a výška podpory na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí 200-tisíc až 5 miliónov eur. V rámci jednej...

V roku 2023 sa slovenský trh s energiami prebúdza a naberá na obrátkach. Podľa dát, ktoré poskytli prevádzkovatelia distribučných sústav, bolo v priebehu roka pripojených až 21 307 fotovoltických elektrární, ktoré spolu tvoria 266,9 MW novej inštalovanej kapacity . Tento medziročný prírastok fotovoltiky je štvornásobne vyšší v porovnaní s...

Nové vedenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Jozefa Holjenčíka plánuje zmeny na slovenskom trhu s energiami. V rozhovore s platformou ENERGOKLUB predsedník ÚRSO uviedol, že sa v dohľadnej dobe bude venovať reforme trhu a plánuje využiť tzv. inštitút mimoriadnej regulácie. Okrem toho sa vyjadril k tomu, ako by mali byť...

Prehľad najpodstatnejších informácií o nových možnostiach podpory v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamu z prvého seminára. Na novej stránke zelenadomacnostiam.sk pribudli odporúčania k výberu zariadení a kalkulačka, prostredníctvom ktorej si môžu domácnosti vypočítať predpokladanú maximálnu hodnotu poukážky....