Možná podpora elektromobilov

25.01.2024

Vláda prijala urgentné opatrenia na podporu elektromobility

Slovenská vláda sa rozhodla prijať urgentné opatrenia na podporu rozvoja elektromobility. Cieľom je zabezpečiť, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je pre krajinu kľúčovým.

Rozhodnutie vlády bolo prijaté na základe rokovaní s predstaviteľmi automobilového priemyslu. Premiér Róbert Fico varoval, že ak Slovensko neprijme razantné opatrenia, môže sa stať, že výhoda veľkej koncentrácie výroby automobilov sa zmení na nevýhodu.

Zodpovednosť za prípravu národnej stratégie elektromobility bola zverená ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Tá sa stretne s predstaviteľmi automobilového priemyslu a ďalších zainteresovaných strán, aby prerokovali konkrétne opatrenia, ktoré budú zahrnuté do stratégie.

Premiér Fico avizoval, že do mesiaca bude spracovaný dokument, ktorý bude obsahovať celý rad konkrétnych legislatívnych, inštitucionálnych a finančných opatrení.

Opatrenia, ktoré vláda zvažuje, zahŕňajú:

  • Zvýšenie finančných podpor pre výrobcov elektromobilov a nabíjacích staníc
  • Zjednodušenie legislatívy pre rozvoj elektromobility
  • Podpora výskumu a vývoja v oblasti elektromobility

Vláda dúfa, že prijaté opatrenia pomôžu Slovensku udržať si konkurencieschopnosť v oblasti automobilového priemyslu a prispejú k rozvoju zelenej ekonomiky.