Prebieha výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a využitie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

15.01.2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila novú výzvu z Programu Slovensko, ktorá je určená pre podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore. Na túto výzvu bolo vyčlenených 143 miliónov eur a výška podpory na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí 200-tisíc až 5 miliónov eur. V rámci jednej žiadosti bude možné získať podporu na obe spomenuté opatrenia - na inštaláciu OZE je v tomto programe vyčlenených 10 miliónov eur z celkovej čiastky. Medzi podporované opatrenia patrí zatepľovanie budov, modernizácia systémov technických zariadení budov, inštalácia zariadení na výrobu a uskladňovanie elektriny, ale aj opatrenia zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia. SIEA navyše pre záujemcov usporiada informačný seminár k výzve, ktorý sa uskutoční už v piatok 19. januára. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté už 9. februára.