Rok 2023 bol pre slovenskú fotovolticku zlomový

15.01.2024

V roku 2023 sa slovenský trh s energiami prebúdza a naberá na obrátkach. Podľa dát, ktoré poskytli prevádzkovatelia distribučných sústav, bolo v priebehu roka pripojených až 21 307 fotovoltických elektrární, ktoré spolu tvoria 266,9 MW novej inštalovanej kapacity . Tento medziročný prírastok fotovoltiky je štvornásobne vyšší v porovnaní s rokom 2022 1. Najväčší podiel majú malé rezidenčné zdroje tak v počte inštalácií, ako aj v inštalovanej kapacite. Tým nepochybne pomohli aj podporné mechanizmy, najmä v podobe programu Zelená domácnostiam. Komerčné zdroje však na Slovensku stále zaostávajú, keďže v roku 2023 iba letmo prekročili hranicu 22 MW inštalovanej kapacity . Napriek tomu, ide o nesmierny úspech, ktorý nám ukazuje, že sa slovenský trh s obnoviteľnými zdrojmi energie opäť prebúdza a naberá na obrátkach. Veríme, že na týchto úspechoch budeme aj ďalej stavať a podarí sa nám naštartovať nielen komerčné fotovoltické inštalácie, ale aj rozvoj v ďalších technológiách OZE. 

https://euractiv.sk/section/energetika/news/energetika-v-roku-2023-kriza-pokracuje-slovensku-pomoze-novy-klimazakon-anketa/
https://euractiv.sk/section/energetika/news/obnovitelne-zdroje-budu-urcovat-energeticku-legislativu-unie-aj-v-roku-2023/