SIEA Zelená podnikom

25.01.2024

Nový projekt Zelená podnikom: finančná podpora pre MSP na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie

Mikro, malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku budú môcť získať finančný príspevok až do výšky 70-tisíc eur na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Cieľom projektu je podporiť zvýšenie podielu OZE v podnikoch a znížiť ich energetickú náročnosť.

Príspevok je určený pre MSP zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva. Podporiť sa bude mohla inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín. Podporovaná bude aj akumulácia energie.

Na projekt je vyčlenených vyše 66 miliónov eur, z toho 22 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny.

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP.

MSP bude môcť požiadať v jednej žiadosti o vydanie poukážky o podporu na všetky podporované druhy zariadení alebo môže podať viac žiadostí až do maximálnej výšky pomoci.

Podpora na vypracovanie účelového energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur.

Príspevky sa budú poskytovať s uplatnením minimálnej pomoci.

Podrobnejšie podmienky podpory budú dostupné po schválení projektu. Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Kľúčové informácie:

 • MSP na Slovensku môžu získať finančný príspevok až do výšky 70-tisíc eur na inštaláciu zariadení na využívanie OZE.
 • Cieľom projektu je podporiť zvýšenie podielu OZE v podnikoch a znížiť ich energetickú náročnosť.
 • Na projekt je vyčlenených vyše 66 miliónov eur.
 • Podporiť sa bude mohla inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín.
 • Podporovaná bude aj akumulácia energie.
 • Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov.
 • Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP.
 • MSP bude môcť požiadať o podporu na všetky podporované druhy zariadení alebo môže podať viac žiadostí až do maximálnej výšky pomoci.
 • Podpora na vypracovanie účelového energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur.
 • Príspevky sa budú poskytovať s uplatnením minimálnej pomoci.
 • Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Ako sa o príspevok uchádzať?

Podrobnejšie informácie o podmienkach podpory budú dostupné po schválení projektu. Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Kde získať ďalšie informácie?

Prezentácia a video záznam prednášky o novom národnom projekte Zelená podnikom na konferencii Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia sú k dispozícii na stránke siea.sk.